Objektif Bengkel:

1. Penambahbaikan kualiti kandungan pengajaran dan pembelajaran kurikulum pra siswazah dan pasca siswazah

2. Memperkenalkan kaedah membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk ‘Flipped Classroom’

3. Setiap peserta bengkel akan dapat membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran secara ‘Flipped Classroom’

4. Setiap peserta bengkel akan dapat mengenalpasti kaedah untuk menukarkan bahan pengajaran dan pembelajaran daripada bentuk tradisionalkepada bentuk digital

Advertisements

Test Page

Posted: March 17, 2011 in Computer Aided Teaching & Learning

 

My children love Upin and Ipin and I would like to share their happiness with you!